×
download-pdfDownload Report
download-pdfFilpbook

Glimpses of FY22

Akshatha
Rao

Ananth
JR

Anushree
Ghosh

Arsalaan
Kashif

Asha
Chandran

Ashok
Soota

Aurobinda
Nanda

Deepti
Moolya

Dinesh
Ramachandran

Francis
Xavier

Gayatri
Rajesh

Impa
Tejas

Joseph
Anantharaju

Kalyani
Keshri

Kiran
Veigas

Mahesh
Kumar C N

Manjula
Loganathan

Parika
Mahajan

Pragya
Sugandha

Praveen
Kumar Darshankar

Puja
Agarwal

Raja
Sekher

Rajiv
Shah

Ram
Mohan C

Ravindra
Upadhya

Sachi
Jagirdar

Sachin
Khurana

Sajith
S Kumar

Santhosh
Narayana

Saurav
Khadka

Sharon
S Rajkumar

Shashidhara
B A

Shreedhara
Bhat

Smita
Gurupurandar

Sridhar
Mantha

Srinidhi
Nagesh

Sriranga
Krish

Suhas
Kannoth

Sunil
Gujjar

Suresh
BV

Varun
Tamagond

Venkatraman
Narayanan

Vibha
Hegde

Vijay
Bharti

Vipin
Vikramen

ANNUAL REPORT TEAM